FK JRD Víťazný február Telgárt

Fotbalový tým hrající hanspaulku

Výroční schůze Víťazného februáru

Šimon — 15. 12. 2008

dsc-0392 Po posledním ligovém vítězném kole proběhla ve vysočanském restaurantu U Šebestiána výroční schůze Jednotného rolnického družstva fotbalového klubu Víťazný február Telgárt – Švermovo. Bohatý program schůze byl zahájen o sedmé hodině večerní a někteří členové klubu rokovali až do doby půlnoční. Na schůzi bylo přítomno dvanáct členů klubu, na regulérnost zasedání dohlížela slečna notářka Tereza.

Na programu schůze bylo projednáno sedm důležitých aktuálních témat klubu. Hned zkraje si přítomných 12 členů odsouhlasilo, že tento počet členů je usnášeníschopný a rozhodnutí, která tato schůze přinesla jsou platná pro všechny přítomné i nepřítomné členy klubu. Schůzi byli přítomni: Šimon, Dědek, Cajda, Bohouš, Pavel, Wydle, Jenda, Robin, Míla, Kosťa, Jéňa, Vojta.

1. Pískání – na schůzi byl přečten návrh, který byl vysloven již na předposledním zápase a který se snaží vyřešit disproporci mezi odpískanými zápasy jednotlivých členů klubu za poslední 4 sezóny (Jaro 07 – Podzim 08).

Statistika pískání posledních čtyřech sezón J07 – P08:

bloky zápasů zápasy celkem
Cajda 5 9
Šimon 4 7
Bohouš 3 6
Dědek 3 5
Robin 3 4
Pavel 2 4
Jansič 2 3
Wydle 2 3
Baltík 1 3
Míla 1 2
Jéňa 1 2
Luky 1 2
Bouřka 1 1
Kosťa 0 0
Jenda 0 0

Návrh řešení nepoměru v odpískaných zápasech:

Na posledním zápase padl návrh, jak vyřešit onu disproporci mezi účastmi na zápase jednotlivých klubistů. Nejvíce odpískaných zápasů má Cajda – 9 a Šimon – 7. Jsou i tací, kteří mají 0 zápasů. Spravedlivé by bylo, aby v následujících sezónách chodili pískat všichni ostatní, vyjma Cajdy, a až by všichni hráči měli odpískáno 9 zápasů, začalo by se od nuly. Před každou sezónou by se vylosovalo 6 hráčů (pokud by se nikdo nepřihlásil dobrovolně) a po dvojicích by byly přiřazeni k dvojblokům zápasů. Za tento dvojblok by pak vylosovaná (přihlášená) dvojice nesla zodpovědnost a buď by zápas odpískala, či si sehnala za sebe náhradu. Buď profesionální rozhodčí – cena 1 zápas okolo 500 Kč, dvojblok 1000 Kč. Problém je, že k jednomu profesionálnímu rozhodčímu musí být na zápase přítomen alespoň jeden zástupce týmu – problém to tedy řeší jen z poloviny. Navíc nikdy není 100 % jistota, že profesionální rozhodčí skutečně na zápas dorazí. Anebo by se vylosovaný klubista musel dohodnout s někým jiným z Februáru – samozřejmě by záleželo, zda někdo bude mít čas. Jako revanš bych navrhoval prohození si pískání (příště by pískali ti, kteří daný první termín nemohli) anebo finanční odměnu – navrhoval bych 1 zápas 300 Kč, dvojblok 500 Kč (samozřejmě záleží na konkrétní situaci, jak se hráči dohodnou na výši či způsobu odměny). Anebo si vylosovaní hráči mohou sehnat úplně někoho cizího, což bych moc nedoporučoval. Každopádně vylosovaní hráči budou za svoje pískání plně zodpovědní.

Resumé: Z přítomných hráčů nikdo nenavrhl jiné řešení, ostatní nepřítomní členové se k návrhu nevyjádřili ani prostřednictvím emailu.

2. Šály – nejdramatičtější bod schůze po sáhodlouhém vyjednávání a hlasování nakonec zvítězila jednotná podoba šál Februáru v podobě červeného pole s úzkými žlutými pruhy a s vyšitými znaky klubu na obou koncích šály.

Výsledky hlasování:

9:3 pro, aby o podobě šál hlasovali jen přítomní klubisté

9:3 pro, aby byly šály jednotné (pořídí se jedna zvolená varianta)

7:5 pro, aby se hlasovalo o 3 variantách (široké pruhy, úzké pruhy, nápis)

8:1 pro, aby každý klubista měl jen jeden hlas (aby nerozhodoval počet objednaných šál)

5 členů bylo pro „nápis“, 7 pro „úzké pruhy“, 0 pro „široké pruhy“

Vítězná varianta s úzkými pruhy:

9:2 pro, aby na koncích byly vyšité pruhy, 1 se zdržel hlasování.

3. Ples – na schůzi proběhla debata o definitivní podobě a hlavně termínu výročního plesu Februáru. Jako ideální termín byl zvolen pátek 27. února 2009. Hlasovalo se v poměru 8:4 pro, aby se ples konal v pátek a nikoliv v sobotu. Jako předběžné místo pro pořádání plesu byl vybrán klub U Rafa na adrese Soborská 4, Praha 6 – Hanspaulka.

4. Vyúčtování – až na výjimky byly zaplaceny všechny dluhy. Dědek se rovněž přihlásil o svoji pohlédávku 693 Kč za zaplacenou doménu februar.cz (roční taxa). Kromě obligátní částky za sezónu (na Jaro 09 je požadována částka 250 Kč) bylo rovněž odsouhlaseno zaplacení paušálu 100 Kč na hlavu, který bude použit na nenadálé výdaje (např. rozlišováky atd.).

player celk. bilance k J09 februar.cz paušál
Robin 0
Pavel 0 50 100
Bohouš 12 50 100
Jansič 15
Milan 0
Kosťa –288
Baltík –205
Jenda 0 50 100
Jéňa 0 50 100
Wydle 312
Cajda 0 50 100
Vojta 0
Dědek 519
Šimon 0
Luky 1
Bouřka –110
Roj 8
Láďa 44
Kváša 12

5. Turnaj srpen 09 – na schůzi byl podán návrh možné účasti Februáru na Vodohospodářských hrách, konaných 28.-29.8. v Brně (poslední srpnový víkend).

Závazně se přihlásili: Dědek, Cajda, Kosťa, Robin, Wydle;

nezávazně: Míla, Jéňa, Jenda, Vojta, Bohouš, Pavel, Šimon.

6. Přihláška Jaro 2009 – po sáhodlouhém dohadování bylo odhlasováno, že do přihlášky na Jaro 09 budou zaneseny tyto požadavky:

hrací dny: Po – St, Ne odpoledne

preferovaná hřiště: Pražačka, Novoborská, Běchovice

hrací oblasti: Praha 9, 3, 8

Umělka 2 – ANO

Pískání – 0 – to znamená 2×3 nebo 3× 2 zápasy

Datum, kdy nemůžeme hrát – termín mezi květnovými svátky: 4. – 10. 5.

7. Různé – nápady a připomínky okolo dění slavného rolnického klubu.

  1. Ligový pohár (hraje se vyřazovacím způsobem březen – září) – 8:4 pro, abychom se přihlásili.
  2. Zimní turnaj (hraje se leden – březen) – 2:5 proti, abychom se přihlásili, 5 se zdrželo hlasování.
  3. Služba nosiče vody na zápas – každý sám, Kosťa se přiživí.
  4. Rozlišováky (pro Východočechy návleky) – 9:3 pro, aby se koupily ve žluté barvě.
  5. Posila týmu – zatím neaktuální téma.
  6. Koupě nového balónu – 5:7 proti, aby se koupil.
  7. Od Jara 09 musí každý, kdo odehraje alespoň jeden zápas, zaplatit příspěvek za celou sezónu – 11:1 pro tento návrh.
  8. Od ledna 2009 byl v poměru 9:0 odsouhlasen návrh o obnovení tréninku, 3 se zdrželi hlasování. Trénink by měl probíhat minimálně 1 x měsíčně, ideální termín byl zvolen nedělní večer. První trénink by se mohl uskutečnit na umělé trávě v Zelenči. Agendu má na starosti Kosťa. Další tréninky se mohou uskutečnit kdekoliv v Praze, podle toho, kde se sežene hřiště.
  9. Kosťa se rovněž v Zelenči optá, zda by tam mohl být uspořádán turnaj v malé kopané pod patronací Víťazného februáru.