FK JRD Víťazný február Telgárt

Fotbalový tým hrající hanspaulku

Zápis ze schůze Víťazného februáru U Černého vola

Šimon — 02. 09. 2011

dsc-0392Dne 28. 6. 2011 proběhla v pivnici U Černého vola a v kiosku v Seminářské zahradě zatím poslední schůze Víťazného februáru. Na schůzi bylo přítomno sedm aktivních hráčů, jmenovitě Šimon, Gojko, Jencek, Dědek, Wydle, Jansič a Michal. Posledně jmenovaný se dostavil až na druhou část schůze v Seminářské zahradě, kde naopak již chyběl Gojko. Níže je ve stručnosti uveden zápis z jednání, některé body schůze jsou bohužel stále ještě nedořešeny.

Zápis schůze:

1. referát z proběhnuvšího turnaje Fotbal pro rozvoj ve Chválkovicích, předvedení vítězného poháru Jelikož se z poháru nešlo napít, referát ani pohár nikoho příliš nezajímal

2. nominace na turnaj v Bystré nad Jizerou Na turnaj jedou ti, kteří o něj již dříve projevili zájem: Jansič, Šimon, Jenda, Jencek, Wydle, Dědek, Michal, Bohouš. Soupiska čítá 8 hráčů, což je zároveň max. počet hráčů, kteří mohou nastoupit v Bystré k jednomu utkání. Pokud by nemohl Jenda přijet, osloví Wydle Jirku Janáče. Předpokládaný příjezd účastníků turnaje do Bystré je pondělní podvečer. Připomínám nutnost vlastního stanu, spacáku a proviantu. Pokud máte někdo domácí pálenku, je vítáno přivezení jejího vzorku na turnaj. Je to pokus, kterak se vyhnout pití patoků (zelená atd.).

3. shrnutí sezóny J11 v Hanspaulské lize – zamyšlení se nad konečným 6. místem Znovu byly zdůrazněny nesmyslné ztráty bodů, zejména na hřišti v Běchovicích (Pivušky, Sorry, Bohdalec). Chtělo by to zkušenější dohrávání konců zápasů. Pro příští sezónu byl pochopitelně vytyčen jediný možný cíl – postup.

4. projednání posil zřejmě již pro podzimní sezónu 2011 HL? (pro jarní sezónu 2012 nutnost) Vzhledem k tomu, že se do Etiopie chystá Wydle, Gojko bude pouze zaskakovat v bráně a start Cajdy je nejistý, byli všichni hlasující (Šimon, Jirka, Jencek, Dědek, Wydle, Gojko) pro zařazení eventuálních posil. Wydle lanaří 2 hráče, Šimon jednoho.

5. ujasnění si pravidel pro pískání v dalších sezónách Nejdelší diskuze schůze. Nejprve se probíralo Gojkovo pískání. Vzhledem k tomu, že nadále bude v klubu působit pouze jako záložní gólman, bylo dohlasováno, že na podzim nebude zařazen do losování rozhodčích. Pokud však bude nouze, s pískáním vypomůže. Rovněž tak bylo odhlasováno, že zaplatí celou sezónu (300 kč), pokud nastoupí alespoň k 1 utkání.

– po poslední sezóně má většina hráčů splněn limit 9 odpískaných zápasů, viz: http://www.februar.cz/index.php?…

Michal a Jencek měli limit 5 zápasů, Gojko 7. Tím pádem jediní, kdo nesplňují limit, jsou Kosťa (5 odpískaných zápasů) a Gojko (4). Co se týče Gojka, tak jeho další postup v pískání je popsán v odstavci výše. Tím pádem jediný, kdo má nějaké resty, je Kosťa. Bylo by tedy vhodné, aby se na podzim ujal odpískání 4 zápasů.

Jirkův návrh na další pískání zní, že od podzimní sezóny již nebude platit žádný limit odpískaných zápasů, ale bude se před každou sezónou losovat 3 dvojice rozhodčích (většinou se píská 3×2 zápasy). V další sezóně těchto 6 hráčů nebude zařazeno do losování, pískání si rozdělí ti, kteří v předchozí sezóně nepískali. V současnosti je nás ale jen 10 (plus Gojko), navíc je započten i Cajda, u kterého není jisté, zda na podzim bude hrát. Tím pádem někdo musí pískat dvakrát do roka. Zároveň v tomto návrhu není zohledněno, zda někdo odpískal více zápasů nad dříve stanovený limit 9 utkání Týká se to Dědka (12 zápasů), Wydleho (12 zápasů) a Baltíka (10 zápasů) a Michala, který odpískal 6 zápasů (jeho limit byl 5 utkání).

Šimon naopak navrhoval, aby se před podzimní sezónou stanovil další limit – např. odpískání 6 zápasů a opět by se losovalo o rozhodčích před sezónou. Hráči, kteří mají odpískáno z předchozích sezón nad 9 zápasů, by získaly bonus. Např. Dědek by měl +3 zápasy. Dobré by bylo i využít Jirkova návrhu z předchozího odstavce – na podzim 2011 by se vylosovali 3 dvojice, které by nebyly zařazeny do jarního pískání pro první dva dvojbloky a pak by se jelo zase od nuly (pokud nás ovšem bude 10! V případě, že přijmeme 2 posily, nás bude 12 a pak by to bylo daleko jednodušší – každý by odpískal 1 dvojblok utkání za rok).

Vůbec nejlepší by bylo, aby se k pískání přistupovalo dobrovolně a každý si vybral minimálně 1 dvoublok pískání za rok a bylo by to vyřešené.

O variantách pískání hlasování neproběhlo, neboť se schůzující domluvili, že je to na širší diskuzi i s těmi, kdo nebyli na schůzi.

6. diskuze o koupi nových dresů Hlasování o koupi nových dresů proběhlo v poměru 3:2 pro nové dresy (pro: Šimon, Dědek, Wydle, proti: Jirka, Jencek) Wydle a Šimon byli pro dresy s horizontálními pruhy, Dědek byl pro vertikální. Opět téma na širší diskuzi s ostatními.

7. nové nápady do fanshopu Se vzrůstajícím alkoholem v krvi se na toto téma zapomnělo.

8. různé Ostatní nápady okolo dění v klubu nebyly natolik duchaplné, aby stály za zaznamenání.

Černý vůl dne 28. 6. 2011. Zapsal Šíma.